VOCHTSTOP, STOPT VOCHT

Geen vochtweringsproject gaat Vochtstop te ver.
Condens
Condensatie leidt vaak tot schimmel- en zwamgroei. Vochtstop weet raad!
Kelderlekkage
Een lekke kelder zorgt voor een slecht woon- en werkklimaat. Schakel ons in.
Lekke vloeren
Een lekke kelder zorgt voor een slecht woon- en werkklimaat. Schakel ons in.
Optrekkend vocht
Optrekkend vocht tast pleisterlagen aan en de gezondheid. Wij hebben de oplossingen in huis.
Schimmelgroei
Schimmel kan leiden tot ernstige problemen aan de luchtwegen. Los het op met Vochtstop!
Zwamgroei
Zwammen kunnen houten bouwdelen aantasten. En breiden zich snel uit. Stop ze met Vochtstop!
Vochtdoorslag
Vochtdoorslag is slecht voor de constructie: houtrot of corrosie van stalen ankers. Wij helpen u graag.

Vochtproblemen Detecteren, Oplossen én Voorkomen

Nederland leeft met water. Extremer wordende regenbuien, hoge waterstand, vochtige bodem: het levert veel problemen op aan kelders, muren en vloeren. Vocht in uw pand tast het metsel- en pleisterwerk aan. Maar – nog erger – ook de constructie erachter. Gelukkig heeft u aan Vochtstop een ervaren partij om uw vochtproblemen in kaart te brengen. Van kelder tot dak en van bedrijfspand tot complete woonwijk: wij detecteren vochtproblemen, verhelpen ze, maar kunnen ze ook voorkomen. Met beproefde onderzoekmethodes leggen we de vinger op de zere plek. Dankzij onze ervaring in complexe kostenraming weet u waar u aan toe bent. En met bijvoorbeeld injectietechnieken lossen we de problemen op. Bovendien werken we alles netjes af. Vochtstop werkt met de beste materialen en specialisten (denk aan betonreparateurs, stukadoors en schilders). Niet voor niets zijn wij aangesloten bij Bouwend Nederland.

De Waterdichte Technieken Van Vochtstop

Injectietechniek

Isoleren

Dilataties & Kitvoegen

Saneerpleisters

Voegconstructies

Hulp nodig bij vochtwering in uw pand?

Vocht Stop heeft altijd 100% oplossingen. Neem contact op voor vragen Of voor een gratis kennismakingsgesprek.

Vragen of een gratis kennismakingsgesprek?

  Vochtwering Projecten

  Voor een grote VvE Beheerder uit Amsterdam hebben wij hier een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van stank en hinder van insecten en muggen. Probleem: ...
  Probleem: Een aantal winkelpanden in Den Haag had te maken met lekkage in de kelder. Bijkomend probleem was dat één van deze kelders werd gebruikt ...
  Voor een grote landelijke parkeer beheerder hebben wij een lekkage afgedicht waar na regenval een holle ruimte telkens volliep met water.  
  Voor een grote woningstichting uit Wassenaar hebben wij woningen geïsoleerd en beschermd tegen optrekkend vocht. Voor een grote woningstichting uit Wassenaar hebben wij woningen geïsoleerd en ...
  Vochtstop B.V. maakte afgelopen week voor Woonbron VvE beheer de doorvoeren van de blokverwarming waterdicht met Thoro Waterplug en een membraan injectie middels onze 3-K ...
  Voor de Universiteit Leiden hebben wij watervoerende scheuren constructief afgedicht met een speciale epoxy hars. Ter plaatse van de verhoogde entree waren goten en afvoeren ...
  Voor Woonstad Rotterdam hebben wij een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige vochtproblemen van dit complex. De aanwezigheid van vooroorlogse vloeren en funderingen in combinatie met ...
  Monumentale boerderij ” Marienbosch” uit ca. 1650 te Aerdenhout Probleem: De monumentale appelkelder uit 1650 en de kelder onder het woonhuis stonden altijd onder water. ...
  Monumentaal schoolgebouw Laan van Meerdervoort 572517AG ‘s-GravenhageZuid Holland Bouwjaar: 1905-1907Architect: J.A.W. Vrijman Vrijman, Jan J.A.W. Vrijman Probleem: De oude kelder van ca. 285 m2 stond ...
  Jaren 60 appartementencomplex te Rotterdam Probleem: De vloeren van de achtergelegen galerijen waren op veel plaatsen gescheurd en er was sprake van blaasvorming en onthechting. ...