Vochtstop B.V. maakte afgelopen week voor Woonbron VvE beheer de doorvoeren van de blokverwarming waterdicht met Thoro Waterplug en een membraan injectie middels onze 3-K injectiepomp. De flexibele afwerking is de Thoro FX 110. Dit deden wij ook ter plaatse van de doorvoeren en watervoerende scheuren de Graaf Willemlaan te H.I. Ambacht voor Meerbouw Rotterdam. Het uitvoeren van een waterproef ? op beide locaties zorgt in deze droge tijden voor een 100% controle van de werkzaamheden.