Jaren 60 appartementencomplex te Rotterdam

Probleem:

De vloeren van de achtergelegen galerijen waren op veel plaatsen gescheurd en er was sprake van blaasvorming en onthechting. In de trappenhuizen was op veel plaatsen schade ontstaan door een oude daklekkages en oppervlakte condensatie, door de aanwezige dampdicht verflagen.

Oplossing:

Om kosten te besparen had de VvE de voorkeur voor een coating systeem die op de bestaande minerale vloer kon worden aangebracht. Hiervoor hebben wij de bestaande coating stofarm afgeslepen en vervangen door een hoogwaardige flexibele UV bestendige coating. Tevens hebben wij voor de VvE de trappenhuizen voorzien van een saneerpleister en een speciale damp-open verf.

De diktekanten van de galerijen zijn met een speciale carbonatatieremmende en scheuroverbruggende verf geschilderd

De oude lagen zaten los en bladderden af. Ook waren er scheuren in de vloervelden aanwezig.

Scheurvorming en onthechtende coating ter plaatse van de opstanden t.p.v. de gevels. Vocht kan zo in de constructie komen en schade veroorzaken

Als eerste hebben wij de opstanden en de goten gecoat, om te voorkomen dat de toegepaste “flakes” zich niet kunnen hechten t.p.v. de goten en opstanden. Het gehele oppervlak is reeds tot de minerale vloerconstructie geschuurd.

Nadat de vloervelden geslepen zijn wordt het geheel voorzien van een schaplaag op basis van epoxy en vuurgedroogd zand. Zo wordt een egaal en waterdicht vloeroppervlak gecreëerd.

Het eindresultaat. Na droging van de schaplaag (binnen 1-2 uur) worden de vloervelden gecoat met een sneldrogende en flexibele PU coating. De vloervelden worden in natte toestand ingestrooid met vuurgedroogd kwartszand en “flakes” om een goede anti-slip te verkrijgen.

In het trappenhuis zijn oude verflagen en pleisterlagen aangetast door vochtdoorslag. Ondeugelijke en loszittende pleisterlagen zijn verwijderd en loszittende verflagen zijn opgeschuurd.

Nadat de ondergrond voldoend behandeld was, zijn de muren in het trappenhuis 2x geschilderd met een minerale silicaat verf.