Vochtstop maakte afgelopen week lekkages waterdicht in de Energiecentrale van de TU delft.