Complex Il Ventro

Naar overzicht

Complex Il Ventro

Probleem:

Tijdens de bouw zijn voeg slabben en lood slabben niet op een ordentelijke wijze aangebracht waardoor er in de ondergelegen parkeerplaatsen lekkages ontstonden. Een aantal auto’s ondervonden last van deze lekkages en de autolak was onderhevig aan ets schade.

Na het verwijderen van de privacy schermen hebben wij de oude kit en de slabben in de vloervelden verwijderd. Al gauw bleek dat de slabbe niet onder het oude bevestigingspunten van de privacy schermen was doorgezet. Ook bleek dat het oude voetlood van de borstweringen onvoldoende overlap had op de betonnen opstanden, waardoor water via de borstweringen naar binnen kon komen.

Oplossing:

wij hebben de aanwezige kit- en slabben vervangen door een Sika slabbe en het voetlood van de borstweringen vervangen door hoger opgezet lood. Tevens hebben wij de borstweringen aan beide kanten geïmpregneerd met een siloxaan houdend impregneermiddel.

De oude slabbe was niet doorgezet t.p.v. de bevestiging punten. Ook is het goed te zien dat de oude kitvoegen uitgedroogd zijn. Merk op dat het privacy scherm aan beide kanten verankerd was. Hierdoor komt er veel spanning op het scherm te staan en kan de vloer onvoldoende “werken”

Ter plaatse van de borstweringen staan aansluitingen op en en het lood is niet voldoende hoog opgezet.

Detail van de huidige voegconstructie. De slabbe is niet doorgezet en de onderliggende kitvoeg staat open.

Allereerst hebben wij de oude slabbe verwijderd en wordt het aanwezige oppervlak middels schuren opgeruwd voor verdere behandeling.

Na vervanging van de kitvoegen wordt een speciale lijm aangebracht waarom de nieuwe slabbe gemonteerd wordt.

De band wordt geplakt en vervolgnes wordt de bovenzijde en de zijkanten van de band strak in de lijm gezet.

Eindresultaat: na droging wordt de strip die de dilatatie vrijhoudt eraf getrokken zijn de privacy schermen terug gemonteerd. Note: het privacy scherm is nu wel aan een zijde vastgezet om spanningen ter plaatse te voorkomen.

Eindresultaat: na het vervangen van lood zijn de borstweringen waterafstotend geïmpregneerd en de lekkages zijn verholpen

Naar overzicht